ขอต้อนรับสู่
 สมาชิกใหม่ / _USERLOGIN มีผู้เข้าเยี่ยมชม 3135740 คน ตั้งแต่ September 2009 _WEHAVE _REGSOFAR 

นางอัจฉรา  พรหมนิล
สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม
โทรศัพท์ 042511568

 • หน้าแรก
 • activeshow mod
 • Private Messages
 • Your Account
 • Search
 • Downloads
 • Health program
 • Feedback
 • FAQ
 • Content
 • Recommend Us
 • Organization
 • Surveys
 • Submit News
 • Shout Box
 • Locker
 • Top
 • Photo Gallery
 • Stories Archive
 • AvantGo
 • Advertising
 • Journal
 • Statistics
 • Web Links
 • newslist
 • Topics

 • ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

  ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่



  4832 :
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559(13 คนอ่าน)   04/05/2559
  4831 :
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่2(35 คนอ่าน)   04/05/2559
  4830 :
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)(31 คนอ่าน)   04/05/2559
  4829 :
  การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน "ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน"(37 คนอ่าน)   03/05/2559
  4828 :
  แนวทางปฏิบัติการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์จังหวัดนครพนม(33 คนอ่าน)   03/05/2559
  4827 :
  ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบันทึกผลการตรวจเลือดในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(34 คนอ่าน)   03/05/2559
  4826 :
  ขอให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ติดบ้าน และติดเตียง(57 คนอ่าน)   02/05/2559
  4825 :
  ประกาศผลเรื่องเล่าประทับใจและภาพถ่ายประทับใจ "บริการด้วยใจ ดูแลดุจญาติมิตร"(31 คนอ่าน)   02/05/2559
  4824 :
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ(65 คนอ่าน)   02/05/2559
  4823 :
  ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล(40 คนอ่าน)   02/05/2559
  4822 :
  คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เดือนเม.ย. 59(33 คนอ่าน)   02/05/2559
  4821 :
  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม(118 คนอ่าน)   29/04/2559
  4820 :
  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"(51 คนอ่าน)   29/04/2559
  4819 :
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม กำกับและประเมินผลระบบสารสนเทศฯ (รพ.สต.หนองจันทน์)(44 คนอ่าน)   29/04/2559
  4818 :
  แจ้งให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปาก(33 คนอ่าน)   29/04/2559




  ติดประกาศ Friday 18 Sep 09@ 00:00:00 ICT (11582 คนอ่าน)
  หัวข้อ: PHP-Nuke
  1.คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม
  2.คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแะเจ้าหน้าที่พัสดุ
  3.คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
  4.คำสั่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่นกรองผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
  6.คำสั่งมอบหมายให้บุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
  7.แบบเบิกวัคซีนใหม่ปี53
  8.ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  9.ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หลายรายการ ยื่นซอง 14-23 กค.53 โหลดที่นี้
  10.
  แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคลรอบ 2 / 2553 โหลดที่นี้
  11.คำสั้่งปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินทางราชการ โหลดที่นี้
  12.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คปสอ ปีงบประมาณ 2554 จังหวัดนครพนม โหลดที่นี้
  13. ราคากลางในการขออนุมัติต่างๆ
  14.ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  15.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข
  มีต่อ... | 15 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 4.33





 • สสอ.เมืองนครพนม (609)
 • รพ.นครพนม (125)
 • สอ.หัวโพน (220)
 • สอ.นาราชควาย (204)
 • สอ.กุรุคุ (30)
 • สอ.บ้านผึ้ง (40)
 • สอ.นามน (127)
 • สอ.หนองปลาดุก (144)
 • สอ.บ้านห้อม (4)
 • สอ.อาจสามารถ (6)
 • สอ.ขามเฒ่า (106)
 • สอ.ชะโงม (14)
 • สอ.ชะโนด (57)
 • สอ.บ้านกลาง (137)
 • สอ.หนองจันทร์ (169)
 • สอ.ท่าค้อ (317)
 • สอ.นาหลวง (141)
 • สอ.คำเตย (246)
 • สอ.ดอนแดง (373)
 • สอ.หนองญาติ (21)
 • สอ.บ้านคำพอก (2)
 • สอ.บ้านบัว (1)
 • สอ.ดงขวาง (285)
 • สอ.โชคอำนวย (30)
 • สอ.สุขเกษม (182)
 • สอ.ทุ่งมน (263)
 • สอ.ดงติ้ว (2)
 • งานระบาด (21)
 • งานเภสัช (68)
 • งานบริหารทั่วไป (20)
 • งานประกันสุขภาพ (174)
 • งานโรคไม่ติดต่อ (39)
 • งานส่งเสริมสุขภาพ (34)
 • งานการเงิน_ลำใย (298)
 • เบิกยาเบาหวาน_รพ (2)
 • เบิกยาจากเภสัช_รพ (11)
 • เบิกวัสดุไม่ใช่ยา_รพ (20)
 • งานทันตสาธารณสุข (30)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้

 • สำนักงานสาธารสุขอำเภอเมืองนครพนม ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทร 042511568 fax 042511568

  ข่าวสารจาก ADMIN   เว็ปรพสต.บ้านกลาง Cool ค้นหาและตรวจสอบสิทธิ์Embarassed เว็ป รพสต.อาจสามารถ
  webสสจ Smile รายงานEreportปี56   Smileส่ง18แฟ้มรายวัน  Smileรายงาน18แฟ้ม Foot in mouthweb_GISSmileupdate_JHCISล่าสุดSmile การใช้งานFTPSmile Smile เว็ปสปสชอุดรและโปรแกรมตรวจสอบ18แฟ้ม Smileโปรแกรมเปิดword2007ด้วยword2003 SmileEmbarassedโปรแกรมตรวจop/pp 2555 Embarassed เว็ปบล๊อกตอบปัญหา Jhcis Foot in mouth รหัสอาชีพjhcisปี2555 Laughing code รหัสยาแพทย์แผนไทย Embarassed Emeetingสสจ. Cool โปรแกรม skype Embarassed วิธีkey 2qในjhcis Embarassed เว็ปสหกรณ์สาสุขนครพนม Embarassed เว็ปPROVISสสจ. Embarassed โปรแกรม op/ppnhsoแบบขอuserFoot in mouth
  งานสารบรรณอิเล็ทรอนิกส์ สสจ Foot in mouthHealth Data Center สสจCool โรงพยาบาลนครพนม Embarassed วิธีติดตั้ง R506 office2003 Embarassed วิธีตั้งค่า R506 ขึ้นปีใหม่ Embarassed โปรแกรม MC2 ล่าสุด Embarassed เว็ปคีร์คนพิการ สปสช Embarassed คีร์jhcisให้ได้ตังค์ของลุงหนวด Embarassed      ระบบคลังข้อมูล chronic ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ อาคารสงเคราะห์








  เช่าพื้นที่รายปีที่ Web http://appservhosting.com/ E-mail สสอ.เมือง  ssomaung_nkp@hotmail.com
  ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ruscha_23@hotmail.com
  http://www.facebook.com/ruschay
  042-587111

  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.68 วินาที


  FGreen Theme by Nuke Scripts.